Zaktualizowany, pełny tekst Wymagań Technicznych QUALICOAT w języku polskim, obowiązujący od 1 stycznia 2024 jest dostępny do wyświetlenia pod linkiem - Wymagania Techniczne QUALICOAT

Zaktualizowany, pełny tekst Wymagań Technicznych QUALISTEELCOAT w języku polskim, obowiązujący od 1 stycznia 2024 jest dostępny pod linkiem - Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT

Zaktualizowany, pełny tekst Wymagań Technicznych QUALANOD w języku polskim, obowiązujący od 1 stycznia 2024 jest dostępny do wyświetlenia pod linkiem - Wymagania Techniczne QUALANOD

Nowy Załącznik QUALIDECO do Specyfikacji QUALICOAT 2023 jest dostępny w języku polskim pod linkiem - Wymagania techniczne QUALIDECO.

Zaktualizowane Wymagania Techniczne GRM w języku polskim dostępne pod linkiem Wymagania Techniczne GRM 

Dokument REGULAMIN CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU QUALIPOL jest dostępny pod linkiem - Regulamin_QUALIPOL1

QUALICOAT Quality Manual (instrukcja obsługi QUALICOAT) dostępna w języku angielskim pod zakładką Qualicoat manual

 

 

 

 

Procedury QUALICOAT / QUALANOD (uzyskanie i odnawianie licencji)

Procedury Inspekcji QUALICOAT dla malarni (+SEASIDE)
Procedury Inspekcji QUALANOD dla malarni
Procedury Inspekcji QUALIDECO dla malarni
Procedury Inspekcji QUALICOAT dla farb proszkowych