Zaktualizowany, pełny tekst Wymagań Technicznych QUALICOAT w języku polskim, obowiązujący od 1 lipca 2022 jest dostępny do wyświetlenia  pod linkiem - Wymagania Techniczne QUALICOAT

Nowe Wymagania Techniczne GRM w jezyku angielskim dostępne pod linkiem GRM Specification

W roku 2022 Stowarzyszenia QUALIPOL nie będzie współpracowało z Instytutem Testującym IMP Sieć Badawcza Łukasiewicz. Liczymy na wznowienie współpracy w kolejnych latach.

Nowe Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT ver. 4.2 obowiązujące od 1 lipca 2021 do wyświetlenia w języku polskim dostępne pod linkiem  (Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT).

Nowy dodatek QUALIDECO do Specyfikacji QUALICOAT 2021 i odpowiadające mu Arkusze Aktualizacji są dostępne pod linkiem - Specifications Qualideco (tłumaczenie na język polski pojawi się niebawem).

QUALICOAT Quality Manual (instrukcja obsługi QUALICOAT) dostępna w języku angielskim pod zakładką Qualicoat manual

 

 

 

 

Procedury QUALICOAT / QUALANOD (uzyskanie i odnawianie licencji)

Procedury Inspekcji QUALICOAT dla malarni (+SEASIDE)
Procedury Inspekcji QUALANOD dla malarni
Procedury Inspekcji QUALIDECO dla malarni
Procedury Inspekcji QUALICOAT dla farb proszkowych