Z ostatniej chwili

Zaktualizowany, pełny tekst Wymagań Technicznych QUALANOD w języku polskim, obowiązujący od 1 lipca 2022 jest dostępny do wyświetlenia pod linkiem - Wymagania Techniczne QUALANOD

Zaktualizowany, pełny tekst Wymagań Technicznych QUALICOAT w języku polskim, obowiązujący od 1 stycznia 2023 jest dostępny do wyświetlenia pod linkiem - Wymagania Techniczne QUALICOAT

Nowy Załącznik QUALIDECO do Specyfikacji QUALICOAT 2023 jest dostępny w języku polskim pod linkiem - Wymagania techniczne Qualideco.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL z dnia 9 listopada 2022 r. pod linkiem - Protokół

Zaktualizowane Wymagania Techniczne GRM w języku polskim dostępne pod linkiem Wymagania Techniczne GRM 

Dokument REGULAMIN CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU QUALIPOL jest dostępny pod linkiem - Regulamin_QUALIPOL1

Nowe Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT ver. 4.2 obowiązujące od 1 lipca 2021 do wyświetlenia w języku polskim dostępne pod linkiem  (Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT).

QUALICOAT Quality Manual (instrukcja obsługi QUALICOAT) dostępna w języku angielskim pod zakładką Qualicoat manual