PROCEDURA UZYSKANIA LICENCJI QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT DLA ZAKŁADU WYKONUJĄCEGO POWŁOKI (informacje ogólne):

O uzyskanie licencji może wystąpić każdy zakład, który ciekłymi lub proszkowymi powłokami organicznymi, lub powłokami anodowymi pokrywa powierzchnię elementów aluminiowych lub stalowych, przeznaczonych do celów architektonicznych. Procedura przyznania licencji QUALICOAT / QUALANOD / QUALIDECO / QUALISTEELCOAT składa się z następujących etapów:

1. Zakład sprawdza, czy procedury, które stosuje do kontroli procesu produkcyjnego i badania jakości powłok są zgodne z Wymaganiami Technicznymi odnośnego systemu jakości. Teksty Wymagań w języku polskim dostępne pod zakładką WYMAGANIA TECHNICZNE

2. Zakład składa wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia QUALIPOL oraz wnosi odpowiednie opłaty (wpisową i członkowską). Przynależność zakładów licencjonowanych do Stowarzyszenia QUALIPOL jest obowiązkowa. Wszystkie formalności związane z przyznaniem i utrzymaniem znaku jakości zakładom licencjonowanym są prowadzone przez sekretariat Stowarzyszenia QUALIPOL, które na terenie Polski jest generalnym licencjobiorcą znaków jakości QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT.

3. Stowarzyszenia QUALIPOL, występuje do Sekretariatu QUALICOAT lub QUALANOD lub QUALIDECO lub QUALISTEELCOAT o przyznanie licencji dla zakładu zgłaszającego gotowość do poddania się procedurze kontrolnej.

4. Inspektorzy z laboratorium testującego, przeprowadzają w zakładzie inspekcje i pobierają materiał do badań, zgodnie z procedurami odnośnych znaków jakości, po czym przekazują raporty do Sekretariatu odnośnego znaku jakości.

5. Po uzyskaniu pozytywnych wyników procedury inspekcyjnej zakładowi wykonującemu obróbkę udzielana jest licencja QUALICOAT lub QUALANOD lub QUALIDECO lub QUALISTEELCOAT i przyznany zostaje numer licencji. Od tej chwili zakład może posługiwać się odnośnym znakiem jakości.

6. Zakłady posiadające licencję QUALICOAT mogą się ubiegać o rozszerzenie uzyskanej certyfikacji o licencję QUALIDECO, jak równieź potwierdzenie wykonywania przygotowania powierchni zgodnie z SEASIDE.