INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE PROCEDUR.

Szczegółowe informacje odnośnie przyznawania i utrzymania licencji QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT dla zakładów wykonujących powłoki, jak również dla producentów materiałów powłokowych i producentów środków chemicznych do przygotowania powierzchni, można znaleźć w Wymaganiach Technicznych poszczególnych znaków jakości. Każdy z administrowanych przez Stowarzyszenie QUALIPOL znaków jakości posiada własne specyficzne wymagania odnośnie sposobu i warunków nakładania powłok, metod kontrolnych, niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego. Dlatego też zapraszamy do dokładnego zapoznania się z odnośnymi Wymaganiami Technicznymi, w których można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, związane z procedurami znaków jakości QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT. Zapraszamy pod zakładkę WYMAGANIA TECHNICZNE gdzie możemy znaleźć poszczególne dokumenty, w aktualnym brzmieniu, w polskim tłumaczeniu.