Wymagania techniczne QUALANOD

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie: Zaktualizowane 28.10.2020; obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
  przepisy Ogólne QUALANOD
   Wytyczne dla zdalnych inspekcji wykonawców powłok posiadających licencję QUALANOD
   
  Wymagania Techniczne QUALANOD w języku angielskim