Wymagania techniczne QUALICOAT

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 2023 V1 wersja główna (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.) Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 17 listopada 2022

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 2023 V1 w języku polskim 
Załącznik nr 13 QUALICOAT 3.0
Wytyczne dla zdalnych inspekcji wykonawców powłok posiadających licencję QUALICOAT
P-EVA Procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
P-PEVA-PM Procedura oceny inspekcji zakładów producentów proszków
P-AP Procedura apelacyjna
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych wersja 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
   
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania techniczne QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim