Wymagania techniczne QUALIDECO

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI DLA DEKORACJI POWLEKANEGO ALUMINIUM UŻYWANEGO DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH 
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)

procedury przyznawania i odnawiania licencji QUALIDECO
pełny tekst Wymagań Technicznych QUALIDECO edycja 4 
informacje ogólne QUALIDECO
   
  Wymagania Techniczne QUALIDECO w języku angielskim