Wymagania techniczne QUALISTEELCOAT

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4.2 lipiec 2021

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim
Arkusz Aktualizacji - KONTROLA WARSTWY KONWERSYJNEJ 2022-001
Arkusz Aktualizacji - ROZSZERZENIA 2022-002
Arkusz Aktualizacji - TEST W OBOJĘTNEJ MGLE SOLNEJ 2022-003
  Zatwierdzone systemy powłokowe QUALISTEELCOAT
  Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT w języku angielskim