Wymagania techniczne QUALISTEELCOAT

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4.2 lipiec 2021

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim
   
  Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT w języku angielskim